Algemene voorwaarden

De ondernemer:
Vitality Concept ( bvba Bracke- Clincke)
Kozijnhoekstraat 21
8750 Wingene
BE0 821 841 606
Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vitality Concept een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.
 
Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar
2. De wekelijkse lessen verlopen steeds in vaste reeksen.
3. Afwezige/gemiste lessen worden niet terug vergoed of opgespaard.
4. Er kan niet 'geswitcht' worden van lessen.
5. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.
6. Elk lid kent de ' 9 geboden' van De Yogazolder.
7. Vitality Concept behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
8. Vitality Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in en rondom de yogazolder. Tevens kan Vitality Concept op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimte van Vitality Concept.
9. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.
10. Indien noodzakelijk kan Vitality concept de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.
11. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.