Algemene voorwaarden

De ondernemer:
Vitality Concept ( bvba Bracke- Clincke)
Kozijnhoekstraat 21
8750 Wingene
BE0 821 841 606
Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vitality Concept een lidmaatschapsovereenkomst ( beurtenkaart) aangaat.
 
Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.
 

Algemeen

1. Een lidmaatschap/beurtenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar
2. De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er ruimte is in de groep. (behalve tijdens de schoolvakanties gaan de reguliere lessen niet door of worden ze aangepast)
3. Leden dienen in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat. (behalve in de yogazolder)
4. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.
5. Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. ( zie rubriek ‘ huisregels’ bij ' Praktische info op de website)
6. Roosterwijzigingen, wijzigingen in de aangeboden faciliteiten en tijdstippen zijn ten allen tijde voorbehouden aan Vitality Concept. Bij 2 of minder aanmeldingen voor een les, behouden we ons het recht voor deze les te annuleren. Het lid ontvangt hier vooraf bericht van via de Fitmanager App en email.
7. Vitality Concept behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
8. Vitality Concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in en rondom de studioruimtes. Tevens kan Vitality Concept op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van Vitality Concept. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.
 

 

Beurtenkaarten De LIVING en De YOGAZOLDER

9. De beurtenkaart DE LIVING kan enkel gebruikt worden voor lessen die doorgaan in De LIVING. In geval van zwangerschap of zwaarwegende medische redenen kan hoogst uitzonderlijk de geldigheidstermijn verlengd worden, dit kan enkel in samenspraak en NIET met terugwerkende kracht. 
10. De beurtenkaart DE YOGAZOLDER kan enkel gebruikt worden voor lessen die doorgaan in DE YOGAZOLDER. De beurtenkaart is 6 maanden geldig. In geval van zwangerschap of zwaarwegende medische redenen kan hoogst uitzonderlijk de geldigheidstermijn verlengd worden, dit kan enkel in samenspraak en NIET met terugwerkende kracht.
11. Na vervaldatum vervalt deze beurtenkaart. Dit geldt voor elk lid, hier wordt in geen enkel geval uitzondering op gemaakt. 

Online Lesrooster: aan- & afmelden voor lessen.

12. ALTIJD AANMELDEN! In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich voorafgaand aan de les in via het online lesrooster. . Geen aanmelding = niet zeker van een plaats.
Vitality concept reserveert desgewenst een plek op de vaste lesdag/lestijd van jouw keuze (vaste groep). Indien het lid niet in een vaste groep is aangemeld, reserveert het lid zelf zijn/haar lessen via het online reserveringssysteem.
13. AFMELDEN. Indien het lid verhinderd is een reguliere les te volgen, dient hij/zij zichzelf tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de les ( DE YOGAZOLDER) en 4 uur voor aanvang van de les ( DE LIVING) af te melden via het online reserveringssysteem.
14. Bij niet tijdige afmelding van het lid, wordt de beurt aangerekend. 
15. Terugbetaling voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
 

Vakantierooster - Verlofperiode - Wijzigingen of annulaties

16. Bij yogavrije weken wordt de geldigheidstermijn steeds verlengd! Niet voor losse Feestdagen !
17. Roosterwijzigingen, wijzigingen in de aangeboden faciliteiten en tijdstippen zijn ten allen tijde voorbehouden aan Vitality Concept. Bij 2 of minder aanmeldingen voor een les, behouden we ons het recht voor deze les te annuleren. Het lid ontvangt hier vooraf bericht van via de Fitmanager App en email.
18. Het actuele lesrooster is altijd te zien via de website en rechtstreeks via het online reserveringssyteem.
19. Wanneer losse lesdagen wegvallen door afwezigheid van de docent ( ziekte, opleiding,..) : wordt de geldigheidstermijn niet verlengd met uitzondering voor de lessen in De Living!
Bij langdurige afwezigheid, vanaf 1 week en langer, wordt dit wel voor iedereen aangepast en verlengd!
 

Overige

20. Indien noodzakelijk kan Vitality concept de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.
21. Administratieve handelingen op aanvraag van het lid kosten € 2,50. Uitzonderingen hierop zijn naams- en adreswijzigingen en het upgraden van het abonnement.
22. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.